Клипњача хидрауличног цилиндра

израђено непрекидним ливарским гвожђем, грешкама у одљеву нула
ОД величине у опсегу од 20 до 320 мм
Материјал: дуктилно гвожђе GGG40 / GGG50
прилагођено цртежима